top of page

Espai de les tutories

L’alumnat necessita saber com s’obtindrà la nota final del batxillerat: ponderació del treball de recerca, percentatges, mitjanes...

 

Els cal també una breu presentació de com s’organitza la prova de Selectivitat; cal obrir-los la finestra a tot el ventall d’opcions educatives que tenen (UNPORTAL)  i ajudar-los en la tria de l’itinerari de 2n de batxillerat amb les matèries de modalitat pertinents.

 

Aprofitant l’expertesa de la directora general de l’escola, Maite Andreu,  també fem una xerrada sobre cicles formatius a tot l’alumnat. Sabem que la majoria del nostre alumnat optarà a graus universitaris, però creiem molt important informar d’una sortida, molt vàlida també, que ofereix una gran opció de famílies professionals.

Per a tot això és molt important fer una recerca interior de les preferències vocacionals de cadascú i, per aquest motiu, prèviament a les activitats descrites, es passa un test (Sèpal; Servei de Psicologia Aplicada i de Laboratori) del qual cada alumne/a rebrà una còpia del resultat obtingut.

bottom of page