top of page

Dones i homes per a una Ciutadania Global

La Ciutadania Global respon a l’aspiració d’educar en una dimensió global fent del món la casa de tots i totes i té les seves arrels en la tradició ignasiana.
429Casp25_ESCOLA_Ciutadania global_Andre

MAITE ANDREU BELTRAN

Directora general

Educate-Magis-English-300x97.png
boto grafic.png

Ciudadanía Global: Una perspectiva Ignaciana
SJ EDUCATIO

EDITORIAL

Fa temps que som conscients que vivim en un món globalitzat, però en aquestes darreres setmanes la pandèmia del COVID19 ens ha fet sentir més interconnectats que mai en uns dies que, paradoxalment, romanem confinats a casa. Vivim en un món que, a més d’interconnectat, cada vegada està més lligat a la tecnologia, viu moviments migratoris constants, té greus escletxes de desigualtat, no avança en la lluita contra la violència de gènere, ha globalitzat un model econòmic que sovint porta a la injustícia social, pateix dia rere dia les conseqüències de la crisi ecològica...

En aquest context, en els darrers mesos, el sector educatiu de la Companyia de Jesús ens ha fet arribar dos documents que parlen de la Ciutadania Global. Es tracta de Ciutadania Global: una perspectiva ignasiana, del Secretariat Internacional d’Educació Jesuïta i Dones i homes per a una Ciutadania Global del sector Educació de la Província d’Espanya (EDUCSI, ambdós documents plantegen que la Ciutadania Global és un repte per a les escoles jesuïtes en el segle XXI.

La Ciutadania Global és un terme relativament nou en els documents de la Companyia però arrela en les primeres experiències d’Ignasi i els seus companys. Des del seu inici, fa 500 anys, fins ara, els jesuïtes han anat arreu del món per portar el seu missatge i el seu compromís amb les persones, enriquint-se i aprenent del contacte amb cultures diferents. Exemples d’aquest desig de travessar fronteres els tenim en sant Pere Claver, defensor dels esclaus negres procedents de l’Africa a Cartagena d’Índies o del mateix Pere Arrupe, al Japó.

Segons esmenten aquests documents, “un ciutadà o ciutadana global és algú capaç de comprendre en profunditat la xarxa d'interdependències que conformen el nostre món i assumir el seu propi lloc en aquesta realitat global. Se sent part i corresponsable de la família humana i de l'ecosistema del nostre planeta. A través d'una actitud de discerniment continu, cerca ser agent de canvi i transformació a través del compromís amb el seu entorn local. Les seves accions es fonamenten en el profund desig de construir un món més just i equitatiu, en solidaritat i col·laboració amb les altres persones, promovent un desenvolupament humà i sostenible en el seu fer quotidià, tant en el pla personal com institucional.”

Seguint aquests document, per a una escola jesuïta com la nostra, educar des de la perspectiva de Ciutadania Global vol dir educar en una experiència religiosa oberta que aculli diversitat d’experiències de la dimensió transcendent a partir d’una educació cristiana, educar alumnes capaços d’una anàlisi crítica que promogui la justícia social tot assumint responsabilitats, educar per a la inclusió i l’equitat ajudant a reconèixer i valorar mirades diverses, educar en la interculturalitat com una riquesa que ajuda a entendre el món, educar en la cura de la natura i el medi ambient sentint-nos responsables del món que habitem, educar en la participació democràtica com a mecanisme de corresponsabilitat i compromís, educar en el diàleg com a eina de resolució de conflictes i de reconciliació, educar en la interdisciplinarietat treballant pel desenvolupament integral de la persona, que es concreta en la persona amb les 4C (conscient, competent, compassiva i compromesa).

grafic.jpg

La Ciutadania Global esdevé el marc d’un projecte educatiu perquè deriva directament de la missió de les nostres escoles. La Ciutadania Global no ha de ser un afegit més sinó que ha de formar part de la cultura i identitat del centre i ha de veure’s concretada en les polítiques i pràctiques educatives de l’escola.

 

A Jesuïtes Casp tenim el compromís d’avançar en l’educació per la Ciutadania Global, conjuntament amb les escoles de Jesuïtes Educació i de la resta del món, i amb entitats de la resta de sectors de la Companyia de Jesús.

bottom of page