top of page

Renovar-se per transformar

La formació del professorat, peça clau del nostre projecte de transformació educativa.
1811_PIN_SabatéMercè.jpg.JPG

MERCÈ SABATÉ SALAZAR
Directora de la Primària Inicial

PIN

Des de l’inici de l’elaboració del projecte Horitzó 2020, un dels elements que s’ha considerat clau per a la seva implementació ha estat el paper de l’equip d’educadors i educadores de les nostres escoles. L’equip docent és qui porta a la realitat de les aules aquelles concrecions del model educatiu que són necessàries o que ens ajuden a donar una formació integral als nostres alumnes i aconseguir que cada dia siguin més conscientscompetentscompassiuscompromesos amb el món que els envolta.

 

Per això, són fonamentals els programes de formació del professorat previs a la seva incorporació a una de les etapes totalment transformades. En el cas concret de la primària inicial, la formació se centra en els objectius següents:

1903_PIN_Infografia_formació2.jpg

Per donar resposta als objectius anteriors, la formació s’organitza en diferents blocs temàtics en els quals es combina l’aprofundiment en els principis teòrics de la pedagogia, la psicologia i la neurociència que regeixen el nostre model, amb el coneixement de les concrecions metodològiques que incorpora la primària inicial i la creació dels materials necessaris per portar-ho a terme a les aules.

 

Però la formació no tan sols és nodrir-se d’uns coneixements i d’unes noves pràctiques educatives sinó que ve acompanyada d’una reflexió personal sobre la pròpia professió i vocació, i d’un treball grupal per millorar la cohesió de l’equip docent, bàsica per a dur a terme el projecte. També és un espai per compartir il·lusions i neguits i sentir que tots som una peça activa d’aquesta transformació, tot donant sentit al lema de l’Horitzó 2020: Només junts serà possible!

bottom of page