top of page
Batx dual.png

Diploma Dual   

Aquest curs 2020/2021 s’ha ofert per primera vegada a l’alumnat de l’escola la possibilitat de fer el programa Dual amb Academica International Studies.
logo_Academica_h320.png
marta muset.JPG

MARTA MUSET

Directora del Diploma Dual

diploma-dual copia.png

ESCOLA

PROGRAMA.jpg

El diploma dual és un programa oficial de convalidació internacional de títols de batxillerat que permet als alumnes obtenir dues titulacions simultànies: la pròpia del seu país i l’American High School Diploma. Quan acaben els seus estudis, els alumnes del Diploma Dual aconsegueixen exactament la mateixa titulació que els estudiants estatunidencs en acabar el High School i que està reconeguda a tots els estats  i universitats del món. A part de la notable millora en l’anglès, el diploma dual proporciona als alumnes un alt grau d’autonomia personal i una gran facilitat en l’ús de les noves tecnologies.

MATERIALS.jpg

L'alumnat del programa dual ha de cursar 6 assignatures de forma virtual per obtenir la titulació americana. D’aquestes 6 assignatures, 4 són obligatòries i 2, optatives. El fet que hi hagi dues matèries optatives permet a l’estudiant cursar matèries de gran interès que no estan en el currículum europeu, com poden ser: fotografia digital, criminologia i psicologia, entre altres.

L’alumnat pot començar aquest programa a 2n, 3r, 4t d’ESO o 1r de batxillerat. L’avantatge de començar el programa abans és que l’alumne/a podrà fer només 1 o 2 matèries per any amb la qual cosa disminueix la càrrega lectiva durant batxillerat.

AQUEST CURS A L'ESCOLA TENIM:

base grafic.jpg

Després que tots ells i elles hagin superat amb èxit aquest primer quadrimestre els he fet unes quantes preguntes perquè us expliquin com estan vivint aquesta nova experiència i per si el seu testimoni us engresca a començar el programa l’any que ve!

bottom of page