top of page

Aprenentatge Basat en Jocs (ABJ)

És una metodologia que utilitza el joc per desenvolupar aprenentatges i afavorir l’adquisició de competències de l’alumnat. Facilita l’aprenentatge mitjançant la interacció social, la diversió, la participació activa i la motivació que generen les dinàmiques i mecàniques del joc.
2112_BorjaMarine.jpg

BORJA MARINÉ

Adjunt Direcció PIN

PIN

Els jocs acompanyen la humanitat des de fa milers d’anys. Més que ser una moda que està resorgint al s. XXI, es tracta d’una eina que cobreix una necessitat d’enfrontar-nos a un repte i sentir-nos capaços de resoldre quelcom amb una actitud lúdica. Els jocs no deixen de ser una oportunitat per resoldre un problema. I al nostre cervell li agrada solucionar problemes. Ens genera gran satisfacció descobrir misteris, acabar puzzles i trobar la resposta adequada. Al nostre cervell, per tant, li agrada aprendre!

2aprendre.JPG

Beneficis congnitius

Dins d’aquest grup hi trobem els relacionats amb la percepció, el coneixement i el processament. Són molt importants perquè, més enllà d’ajudar-nos per a ser millors en matemàtiques o en llengua, ens ajuden a millorar la forma en què captem el coneixement i com l’utilitzem per resoldre problemes. Percepció, memòria, atenció, coordinació, orientació i llenguatge en serien alguns dels exemples.

3laberintmagicmemoria.JPG

Beneficis socials

Aquests són els vinculats a les relacions entre les persones: a com una persona es comporta en societat i aprèn a relacionar-se amb les altres. La seva importància recau en el fet que som éssers socials i és adaptatiu saber respectar l’altra persona, escoltar-la per entendre què ens vol dir, arribar a acords i finalment gaudir de la seva companyia. Algunes habilitats socials que es desenvolupen amb el joc serien: la cohesió grupal, l’escolta activa, el treball en equip, respectar els temps d’espera (fugir de la immediatesa) i l’acceptació de normes.

4socials.JPG

Beneficis emocionals

En aquest cas són els beneficis que els jocs tenen en relació amb les emocions o els sentiments d’algú a un nivell individual. Aquest efecte, lògicament, tindrà una repercussió en la seva relació amb els altres. La tolerància a la frustració i la intel·ligència emocional (empatia) són les més beneficiades en aquest camp.

5emocionals.JPG

Exposada i ja coneguda la gran capacitat que tenen els jocs per millorar el desenvolupament i gaudi dels nostres alumnes, a la PIN intentem introduir aquesta actitud lúdica en moltes de les nostres activitats. Una d’elles és la sortida matinal de “Tallers de jocs de taula” a la Biblioteca Francesca Bonnemaison. És una dinàmica on els alumnes de primer i segon descobreixen tot un món de jocs de taula. L’activitat la condueix l’Esteve, tècnic de la biblioteca i un autèntic savi dels jocs de taula per a infants. L’Esteve ens proposa un joc i ens ensenya a jugar-hi. Després, en petits grups de quatre o cinc alumnes hi juguem seguint les indicacions i normes explicades. En finalitzar les partides fem prendre consciència als alumnes sobre què ha passat durant el joc, què han après, com s’han sentit, etc. Perquè a jugar en grup… també se n’ha d’aprendre!

7expliacio2.JPG
6explicaciojoc.JPG

Un dels reptes principals dels docents és captar l’interès i la motivació del nostre alumnat. Gràcies als jocs, això pot ser una tasca més senzilla degut als dissenys i materials que s’utilitzen. Però no només és escollir un joc per la seva qualitat o els seus components: cal reflexionar primerament sobre què volem que els alumnes aprenguin. A partir d’aquí, escollir el joc adequat i adaptar-lo (si cal) determinaran l’èxit dels aprenentatges.

8partida1.JPG

En definitiva, jugar té molts beneficis per a la persona que juga i també per a la relació entre les persones d’un grup d’amistats o d’una família. Jugueu sempre que pugueu! És divertit, ens fa augmentar la nostra autoestima i estableix uns lligams i una confiança difícil de trobar en altres activitats del nostre dia a dia.

Tots aquests aspectes positius que ens porta el joc i l’actitud lúdica poden fer que dins la societat, persona a persona, ajudem a que aquest sigui un món més comprensiu, amb més pensament crític, més obert a altres opinions i més tolerant.

9partida2.JPG
bottom of page