top of page
2decision-making-concept-miniature-man-standing-at-turning-point-copy-space-for-text.jpg

Programes TQE

El TQE (Tercer i Quart d’ESO) proposa diferents escenaris d’aprenentatge que permeten personalitzar el PEA (Procés d'Ensenyament i Aprenentatge). 
Giménez Sara.jpg

SARA GIMENEZ

Adjunta Direcció TQE

TQE / BATXILLERAT

Alguns d’aquests escenaris són els Programes; un conjunt d’activitats d’aprenentatge amb un fil conductor comú, que tenen l’objectiu que l’alumnat elabori o construeixi un producte final que pot estar més definit o pot ser més obert. Les tasques d'aprenentatge són diverses; algunes, vinculades a la vida real i volen proporcionar a l'alumnat experiències que li permetin construir coneixement: “aprendre fent” (Kilpatrick: Learning by doing).

Els Programes TQE volen proporcionar eines d'introspecció i experiències que ajudin els nois i noies a anar definint el propi projecte vital. Els continguts estan vinculats a valors, a l'autoconeixement, a la creativitat, a la consciència global i a la connexió responsable amb la societat en què vivim. Pel que fa a les agrupacions són flexibles, alguns dels programes TQE poden ser resolts de forma  individual, altres en equip. Sempre, però, acompanyats dels tutors i tutores del grup.

Aquest escenari es divideixi en dos grans projectes; l'OVE (Orientació Vocacional i pels Estudis) i el DDT (Depèn de Tu) i que es fan al llarg de tot el curs tant de 3r com de 4t. 

L'OVE (Orientació Vocacional i pels Estudis)

Carlos Zuñel.jpg

CARLOS ZUÑEL

Tutor 3r ESO-TQE

marta muset.JPG

MARTA MUSET

Tutora 3r ESO-TQE

Aquest curs 21/22 al nou 3r TQE estem desenvolupant diverses activitats de tutoria per ajudar l'alumnat sobre la seva orientació vocacional i pels estudis, l'OVE. Pretenen situar i guiar de cara a la tria de matèries optatives a 4t i a uns futurs estudis post-obligatoris.


S'articulen en tres grans blocs que corresponen als tres trimestres del curs: apropa't, que incorpora el taller DALI; "discernir a la ignasiana", coneix-te i decideix.


Aquestes activitats tenen l'objectiu de prendre consciència de les habilitats personals, mancances i estratègies per tal de regular de manera eficient l’aprenentatge mateix. Valorant les fortaleses personals, desplega actituds per promoure la confiança, la perseverança, la presa de decisions, la motivació o la inquietud d'aprendre, al mateix temps que desenvolupa el pensament comprensiu i crític, aprofundir en l'autoconeixement, l'autoestima, l'autoregulació, la responsabilitat dels mateixos actes i l'empatia en les relacions interpersonals.


Activitats com ara "Jo i els altres", "El pot de pedres" o "El naufragi" busquen que l'alumnat sigui conscient dels seus valors, interessos o pors sobre el seu futur acadèmic o sobre la seva vocació professional.

El DDT(Depèn de Tu)

ruth joseph.jpg

RUTH JOSEPH

Pastoral i FHS 3r ESO-TQE 

NÚRIA FELIU_v2.jpg

NÚRIA FELIU

Tutora 3r ESO-TQE

El programa Depèn de tu (DDT) pretén que l’alumnat passi de la simple presa de consciència del que hi ha al voltant seu, al compromís. Ens proposem, doncs, deixar de ser elements passius amb les coses que passen cada dia al nostre voltant per poder mirar de nou i implicar-nos-hi de debò. Amb les sessions del DDT i mitjançant la vivència personal de diferents experiències busquem adquirir un coneixement més profund de les realitats que trobem tant a l’escola, com a la nostra ciutat o al món. D’aquesta manera, el DDT passa a ser un viatge de transformació per a l’alumnat per tal que pugui descobrir qui és, quins són els valors que tenen com a bandera i actitud prenen davant les diferents situacions vitals i socials.

 

Aquest trimestre iniciem el que serà el nucli del programa DDT:  un intercanvi amb una escola de Guatemala, amb la qual, durant les dues hores de tutoria, treballarem telemàticament durant diverses setmanes. A inici de curs vam sumar-nos a la proposta que ens feia "Entreculturas" per poder participar d’aquesta experiència tan significativa. Hem conegut el professorat de l’altra banda de l’Atlàntic així com la gent que gestiona aquesta ONG des de Barcelona, la qual treballa voluntàriament. Hem anat fent entrevistes i trobades i ara, ja per fi, comencem l’autèntic contacte amb aquesta realitat que és tan diferent i semblant a la nostra. D’aquí a uns dies, rebrem uns vídeos on veurem i coneixerem l’alumnat de Ciutat de Guatemala amb els qui ens relacionarem al llarg de les properes setmanes. Nosaltres també ens gravarem i els ensenyarem la nostra escola i la nostra quotidianitat. Tanmateix, compartirem sessions de treball entorn de la dignitat humana amb la voluntat que l'alumnat de Barcelona i el de Guatemala se n’adonin que malgrat la distància el valor de la persona i els drets que hem de tenir són els mateixos. Treballarem asincrònicament ja que la diferència horària és un impediment, encara que compartirem un mur en el classroom on cada grup de les diferents classes podrà escriure les conclusions i reflexions de les activitats proposades en cada bloc. 

tqe-equip tutors_dues escoles_ok.jpg

Aquest agermanament entre l’alumnat de l’escola de Fe i Alegria i els de Jesuïtes Casp  vol treballar la Ciutadania global i el que implica ser ciutadà del món, fer-se gran i créixer com a persona de manera conscient, compromesa, compassiva i competent en un món que cada vegada és més canviant i global. 

bottom of page