top of page

El nou batxillerat a Casp

Projecte humanitzador en què la formació de la persona està orientada a l’acompanyament en la recerca del sentit de la seva vida
1906_BAT_BilbaoMaria _foto autor.jpg

MARÍA BILBAO HERÁN

Directora d’ESO i de batxillerat

BATXILLERAT

El pare general ens ha fet un encàrrec, a les escoles de Jesuïtes Educació, en relació amb el propòsit que té la nostra educació. Se’ns parla d’un projecte humanitzador en què la formació de la persona està orientada a l’acompanyament en la recerca del sentit de la seva vida, de manera que contribueixi al bé comú.

Aquest projecte es fonamenta en la nostra història i tradició, però està en recerca constant de quines són les eines educatives que ajuden millor al creixement dels nostres alumnes.

EL BATXILLERAT PER A UN/A JOVE JE

190305_bat_elnoubatxillerat.jpg

Pensem a estar al costat de persones a qui volem fer competents,  que desenvolupen la seva curiositat i talents al màxim. Volem portar-los a la doble excel·lència, personal i acadèmica, partint des d’on es troben i sense enfocar un únic punt d’arribada.

Persones que no solament busquen una nota, un rendiment, sinó que busquen un sentit a allò que fan. Persones que es pregunten: per a què? per a qui?, persones que davant d’un canvi d’escenari puguin mantenir viva la seva essència i canviar sense trair la seva vocació.

 

Aquest moviment de les capacitats, desenvolupades per la força del sentit últim pel qual fan les coses els provoca moure’s de la seva zona de confort, els estimula a sortir de si mateixos, a transcendir, a comprometre’s.

Com ho fem possible?

A Jesuïtes Casp ho hem concretat en un itinerari de dos cursos en què volem provocar aturades en el ritme habitual i acadèmic del batxillerat. Hem volgut organitzar-nos de manera diferent...

ESCENARI GENERAL QUE CONVIDA A SEGUIR UNA SEQÜÈNCIA

esquema batx.jpg

Comencem el curs amb uns dies diferents que prioritzen l’aterratge i el coneixement d’aquesta nova etapa que és el batxillerat. Al llarg del curs hem programat una sèrie de dies en què l’alumne trenca el ritme acadèmic. Cada aturada té diferents objectius per a cada moment però totes tenen un únic denominador comú: que l’alumne es faci conscient del que estan vivint, del que passa a la seva vida a tots els nivells, no solament en l’àmbit acadèmic. Conscients dels valors des dels quals prenen les decisions i conscients de com les seves accions i decisions afecten els que els envolten.  

En la recerca del sentit del que fan, volem introduir eines que els ajudin a desenvolupar la seva espiritualitat. La nostra inspiració és l’Evangeli, que ens proposa una visió del món determinada, que s’obre al diàleg i que és respectuosa. Proposem als nostres alumnes experiències vitals colpidores que els portin a establir compromisos amb els altres, que els ajudin a transcendir de si mateixos. Una d’elles seria la del projecte Frontera Sud en què els apropem a altres realitats culturals des del respecte i la integració positiva de la diferència. 

 

Volem que tot el que facin al nostre batxillerat els porti a moments de trobada personal per acompanyar-los en la confecció d’un projecte personal i vocacional únic.

No només s’ha produït un canvi en l’organització sinó que també hi ha una disminució significativa del nombre d’alumnes que acompanya cada tutor. Això facilita les trobades, el coneixement, les relacions... En definitiva, aconsegueix una personalització de l’acció tutorial més gran.  D’altra banda, tots els professors del curs es converteixen en veritables acompanyants perquè des de cada classe, des de cada matèria, intenten provocar interrogants que portin als nostres alumnes a anar més enllà d’allò concret i  evident, del contingut. Busquem amb aquest canvi un desenvolupament integral de l’alumne. 

Per això hem organitzat uns itineraris flexibles que possibiliten l’elecció de les matèries segons interessos i habilitats, ampliant a més de 70 els itineraris en què es combinen les  modalitats. Aquesta és una realitat que facilita l’orientació al futur i que dóna resposta als diferents estils d’aprenentatge.

Altres elements que conformen el nostre enfocament tenen a veure amb el treball de recerca i la internacionalitat. 

 

El treball de recerca és un projecte que s’ha de desenvolupar en un grup que treballa de manera col·laborativa en què tots aprenen de tots. Ens proposem que aquests projectes tinguin una mirada social,  de respecte a la sostenibilitat humana, ecològica, etc. 

 

Inclouen la internacionalitat com a una obertura al món. Els nostres alumnes viuen una altra cultura, en una altra escola i família, fet que els permet aprendre de la diferència i responsabilitzar-se de la transmissió de les seves pròpies arrels, que han hagut de reconèixer amb anterioritat. 

I els educadors, què?

Seguim en el camí de la investigació educativa i de la reflexió sobre la nostra praxi per avançar en respostes pràctiques que ajudin els nostres alumnes a habitar i comprendre el món juntament amb els altres i desitgin transformar-lo a favor dels més desafavorits.

 

Aquest camí a Casp està reforçat pel treball amb els educadors

Hem fet diferents accions formatives, de reflexió i de creació. El curs passat vam tenir unes primeres trobades amb els objectius següents:

  • Aprofundir en la reflexió i el coneixement del Model Educatiu de Jesuïtes Educació i del seu desplegament fins a l’actualitat.

  • Conèixer els elements de sentit del TQE (3r i 4t transformat), la seva organització i el perfil dels alumnes per tal d’ajudar en la transició entre totes dues etapes educatives.

  • Conèixer i aprofundir en el sentit de la proposta per al nou batxillerat, en els essencials, en les propostes d’implementació de les dimensions del MEJE (model educatiu de JE) el curs 2018-19 i en l’acompanyament i els rols dels educadors. 

  • Proporcionar espai per a la reflexió personal sobre la pròpia vocació.

  • Preparar concrecions i materials per a la implementació a l’escola el 2018-19.

  • Cohesionar els equips d’educadors de 1r de batxillerat de cada escola.

Per això vam dedicar dies de maig, juny, la formació de juliol i trobades del setembre. Una intensa i profitosa feina que ha continuat en diferents trobades al llarg d’aquest curs.

D’altra banda, ja hem començat a planificar l’aprofundiment i les millores per a 1r de batxillerat del curs 2019-20. L’equip de tutors de 2n de batxillerat té els mateixos objectius que van tenir els de 1r i, de fet, ja han tingut dos trobades de treball per reflexionar i dissenyar el treball del proper curs.

Per a les properes trobades tenim els objectius següents:

  • Conèixer el context des del qual estem fent el canvi.

  • Reflexionar i aprofundir en el desplegament dels essencials del MEJE en el #noubatxillerat 2019-20.

  • Detectar i elaborar els recursos necessaris per a la concreció dels essencials del MEJE, amb l'especificitat que requereix Casp tant a 1r com a 2n de batxillerat.

  • Promoure l’aprenentatge entre iguals. 

 

Per facilitar canvis significatius dins l’aula s’han organitzat formacions concretes sobre l’avaluació i el DUA (Disseny Universal per a l’Aprenentatge).

L’última setmana de juny i la primera de juliol (Fòrum) seran altres moments importants per al disseny de les novetats per al curs 2019-20. 

460E-BA67-8859EB55F017
bottom of page