top of page

Preferències Apostòliques Universals de la Companyia de Jesús

La Companyia de Jesús ha presentat les Preferències Apostòliques Universals, que han de marcar el rumb de les seves obres en el període 2019-2029. 
427Casp25_ESCOLA_Preferències_apostòliqu

MAITE ANDREU BELTRAN

Directora general

boto pdf.png

Preferencias Apostólicas Universales de la Compañía de Jesús, 2019-2029

boto pdf.png

Resumen del documento

Preferencias apostólicas universales 2019-2029

boto jesuites global.png

EDITORIAL

Durant setze mesos, la Companyia de Jesús ha fet un profund procés de reflexió i discerniment per determinar els eixos clau de la seva missió al llarg dels propers 10 anys. S’ha recollit la visió dels jesuïtes i dels laics que comparteixen el treball a les diferents institucions jesuïtes de tot el món. Abans de fer-se públiques, han rebut el vistiplau del papa Francesc, que ha indicat que les preferències proposades “estan en sintonia amb les prioritats de l’Església expressades a través del magisteri ordinari del papa... especialment a partir de l’Evangelii gaudium”. 

El passat mes de febrer, Arturo Sosa sj, superior general de la Companyia de Jesús, va anunciar-les públicament sota els enunciats:

 

  1. Mostrar el camí vers Déu mitjançant els Exercicis Espirituals i el discerniment.

  2. Caminar al costat dels pobres, els descartats del món, els vulnerats en la seva dignitat en una missió de reconciliació i justícia. 

  3. Acompanyar els joves en la creació d’un futur esperançador.

  4. Tenir cura de la Casa Comuna treballant amb profunditat en la protecció i renovació de la creació. 

preferencias-apostolicas.png

Aquestes Preferències Apostòliques han de ser l’estratègia de fons de les institucions de la Companyia de Jesús arreu del món. Això vol dir comunitats de jesuïtes, escoles, universitats, entitats socials, centres de reflexió, centres de pastoral juvenil, etc. 

Les Prioritats posen la mirada en el món i la societat actuals i marquen com hi hem de viure i ens hi hem de comprometre des de la nostra vivència individual o institucional.

 

Ens proposen viure la societat secular com un signe dels temps on és possible l’experiència de seguiment de Jesús i una vida cristiana compromesa; ens presenten els exercicis espirituals i el discerniment com els modes de procedir en la trobada amb Déu i la presa de decisions personal i comunitàries. 

 

Ens parlen de fer camí al costat dels més vulnerables i exclosos promovent la justícia social i el canvi en les estructures de desigualtat, ens parlen de la necessitat de reconciliació entre les persones.

 

El document fa una aposta clara pels joves, com una oportunitat per comprendre millor el canvi d’època que estem vivint; per crear espais perquè aquests joves puguin comprometre’s i contribuir al benestar de la humanitat, i ens demana acompanyar-los des d’un testimoni de coherència, profunditat espiritual i obertura. 

I seguint amb la línia de fons que és present en la doctrina de la Companyia en els darrers temps, apareix la preferència de col·laboració en la cura del nostre planeta, treballant per construir models alternatius de vida que respectin la natura i suposin un desenvolupament sostenible. 

 

Des de Jesuïtes Casp, ara tenim el repte de confrontar la nostra manera de fer amb aquestes quatre Preferències Apostòliques per veure els punts forts i les febleses de la institució i les persones que la formem i per avançar en la construcció d’una societat i un món més justos.

 

Tenim feina per endavant però acceptem amb agraïment una proposta que ens mou a ser cada vegada més fidels a la nostra missió d’educar infants i joves perquè siguin “homes i dones per als altres i amb els altres”.

bottom of page