top of page

A Casp ens preparem per a la NEI

Un grup de docents de Casp, juntament amb la persona assignada del DOP, han fet la formació del Programa d’Incorporació a la NEI (PINEI) per reflexionar sobre els aspectes essencials del model educatiu de Jesuïtes Educació.
Equip docent NEI.jpg

EQUIP DOCENT DE 1r ESO NEI

boto grafic.png

BLOG DE PINEI

NEI

A principis del mes de maig, el nou equip que formarem part de la NEI Casp el proper curs, tornàvem d’un mes de formació i immersió, compartit amb altres docents de diferents escoles de la xarxa, per preparar-nos per al nou repte que suposa iniciar la NEI a Casp. 

 

Tornem oxigenats, amb noves idees, inquietuds i motivacions personals i professionals, per tal d’engegar aquesta nova etapa. De fet, tots valorem positivament la cohesió entre nosaltres i la il·lusió per conèixer els alumnes que arribaran el curs vinent. 

 

Així doncs, hem treballat la gestió de grup i hem après noves metodologies tenint en compte totes les aportacions en la innovació educativa que ofereix el treball per projectes: reptes com la codocència, la redirecció del nostre tipus d’ensenyament posant com a focus l’alumne, protagonista indiscutible del seu procés d’ensenyament‒aprenentatge, i també la figura del docent com a guia d’aquest procés, són elements imprescindibles d’aquest nou model.

 

D’altra banda, hem incorporat els inicis i finals de dia i de setmana amb l’objectiu d’acompanyar l’itinerari personal de l’alumne.  

 

Pel que fa al seguiment dels alumnes, fins ara cada professor s’ocupava de la seva matèria. Amb la NEI, tot l’equip tutoritza els alumnes i els acompanya en el seu creixement personal, evolutiu, espiritual i acadèmic. 

 

El programa tant teòric com pràctic ha estat adient i en la línia de les necessitats i recursos de tot allò que aplicarem a la NEI; a més, hem tingut l’oportunitat de viure una setmana d’immersió a diferents escoles de la xarxa per conèixer de primera mà el nou model educatiu de l’Horitzó+.

 

La creativitat és PENSAR coses noves. La innovació és FER coses noves.

bottom of page