top of page
BATX.jpg

Grups d’ajuda entre iguals per afrontar un curs amb presencialitat discontínua

Els grups d’ajuda entre companys són una xarxa de suport per afrontar nous confinaments que es fonamenta en el potencial de solidaritat i compromís del nostre alumnat.
Quirós Anna_retocada.jpg

ANNA QUIRÓS

Departament d’Orientació Psicopedagògica (DOP)

ESO - BATX

“Tots donen i reben, tots ensenyen i aprenen”

Aprendre junts, alumnes diferents, Pere Pujolàs

 

 

SENTIT DE LA PROPOSTA 

 

Durant el confinament del curs passat vam constatar que el més important era tenir cura de l’entorn emocional de l’aprenentatge. Per facilitar el benestar de tota la comunitat educativa i la continuïtat de l’aprenentatge calia que tots els membres de la comunitat educativa se sentissin acompanyats i disposessin d’un entorn proper en el qual poguessin compartir neguits i dificultats.

 

Aquest nou curs, amb més experiència, hem volgut comptar de bon començament amb els alumnes, a més dels professors/es i dels tutors/es, com a pilars fonamentals d’aquesta cura emocional. La xarxa de suport entre companys és una capa protectora més per facilitar al màxim créixer en moments difícils i suposa un reconeixement del potencial solidari de l’alumnat de Casp.

 

Els grups d’ajuda contribueixen a:

 

  • Enfortir els vincles entre l’alumnat i visibilitzar el seu potencial d’ajuda mútua.  

  • Tenir un espai segur de cura emocional on pots rebre i donar suport.

  • Assolir amb més facilitat les fites d’aprenentatge plantejades a cada matèria.

  • Millorar la informació respecte de l’evolució de l’aprenentatge dels alumnes.

BATX3.jpg

ORGANITZACIÓ DELS GRUPS D’IGUALS

 

Els mateixos alumnes conformen els grups amb la supervisió del tutor/a i han de ser diversos, estables i incloure-hi totes les persones de la classe. 

 

Diversos per permetre atendre diferents necessitats de l’alumnat i desenvolupar diferents habilitats.

 

Cada grup necessita comptar amb alumnes de perfils acadèmics heterogenis perquè cada membre del grup serà responsable de fer el seguiment d’una o dues matèries. Es busquen diferents tipus de lideratge (líders operatius que organitzen les activitats, formulen idees i fan progressar el grup i líders socioafectius que creen un clima de cooperació i vetllen pel benestar afectiu del grup).

 

Estables per fer un camí junts i anar ajustant els ritmes i els estils al grup.

 

Inclusius perquè és el veritable sentit del projecte: que cap alumne/a no es trobi perdut ni perduda, sola ni sol, en cap cas. 

 

Des de les tutories s’acompanyarà i es farà un seguiment periòdic del funcionament dels grups amb la voluntat de revisar-lo i millorar-lo en la mesura del possible. 

En Toni Manzanera, tutor de 3r d’ESO, explica a l’alumnat la inspiració d’aquests grups. 

Els alumnes comparteixen la seva experìencia amb els grups d'ajuda entre iguals..

L’Edu Escudero, tutor i consiliari de 1r de batxillerat, comenta l’organització dels grups d’ajuda. 

La Montse Vilela, coordinadora de 2n de batxillerat, ens explica com s’ha viscut aquesta proposta al seu curs.

bottom of page