top of page
Monitors_210708_2nPIN_GuardiaLada_1.JPG

Desenvolupament humà – equitat de gènere – coeducació

El desenvolupament humàd’un/a jove passa per diferents etapes al llarg de la seva vida. 
PEP GUARIDO.jpg

PEP GUARIDO

Director del MENOF 

MENOF

A Casp una d’aquestes etapes és la possibilitat de formar part de l’equip de voluntaris, ja sigui com a entrenador/a d’esports,  monitor/a de teatre o en el vessant del lleure com a monitor/a de colònies, campaments, escola d’estiu, GPAC muntanya i/o esplai.

Qui tria aquesta opció continua en contacte amb l’escola dins de l’àmbit MENOF (model educatiu no formal), rep formació específica i col·labora en les tasques educatives de l’alumnat, seguint educant en valors, de la mateixa manera que ho han rebut al llarg de la seva estada a Casp.

IMG_3967.JPG

Reunió preparació monitors Escola d’Estiu (2021).   

Una de les característiques de la nostra escola és nodrir-se d’alumnes dels últims cursos acadèmics o d’exalumnes per tal de poder garantir moltes de les diferents activitats que s’ofereixen dins de les paraescolars.

L’equitat de gènere és un dels punts que tenim molt present en el moment de definir i distribuir l’equip de monitors/es. Ja fa anys que tenim una dona com a cap de Culturals i un home com a cap d’Esports i aquest curs tenim 99 joves (54 nois I 45 noies) que formen part de l’equip d’entrenadors i monitors de les activitats de paraescolars que es desenvolupen al llarg del curs.

Pel que fa a les activitats d’estiu tenim 15 monitors bases a l’Escola d’Estiu i 9 caps dels torns de colònies i campaments. 

infografia MENOF.jpg

El nostre àmbit és un espai complementari dins de la continuïtat en la educació acadèmica dels infants, i ser entrenador-monitor no significa únicament preparar-te entrenaments i/o classes, sinó que implica una dedicació més profunda, perquè sota el nostre paraigua es troben els nens/es que segueixen educant-se dins d’un ambient diferent però no menys exigent. Per aquest motiu hi ha d’haver una formació i un seguiment continuats de la posada en escena per aconseguir els objectius proposats i anar rectificant-los, si cal.  

 

El treball en equip és fonamental dins de la tasca que es desenvolupa en el nostre sector i per aquest motiu tenim molt present la coeducació. Quantes vegades hem vist dos entrenadors en un mateix equip, on cada un té un rol determinat? Un dels nostres objectius és poder aconseguir-ho en tots els equips de l’escola i això ho fem treballant des de la base, mantenint l’esperit del voluntariat dels nostre alumnes grans i inculcant-los que puguin donar als alumnes més petits tot allò que ells van rebre d’altres alumnes de l’escola.

bottom of page