top of page

DiverSOS

El principi d’igualtat entre homes i dones forma part dels drets humans i  hauria  de ser un pilar bàsic de qualsevol societat democràtica.
Mariona Molina.jpg

MARIONA MOLINA

Mestra del MOPI

MOPI

En els primers anys de vida, en què l’aprenentatge està condicionat pel que els agents socialitzadors inculquem (família, escola i missatges dels entorns socials), creiem que és important proporcionar tant a l’alumnat, com al professorat i a tota la comunitat educativa, estratègies que poden modificar les relacions de poder, d’abús i de limitacions estereotipades per a cada gènere, esdevenint veritables agents de transformació.

Des del MOPI  cerquem formar persones integrals per a una societat diferent; persones amb una vida interior i una espiritualitat forta que siguin capaces de conduir la seva pròpia vida. Per aconseguir-ho, entre altres propostes, en aquest curs durem a terme el NODE Som DiverSOS. Mitjançant aquesta proposta, el que pretenem és promoure un desenvolupament lliure de la limitació imposada pels estereotips de gènere i conscienciar els infants sobre la igualtat entre homes i dones i així poder reduir conductes de risc. En altres paraules, al MOPI promovem aquest tipus d’experiències perquè els infants comencin a desenvolupar les competències necessàries per abordar els desafiaments socials i personals.

Què farem?

 

Per tal d’involucrar els infants i les famílies en aquest NODE es proposarà sensibilitzar tota la comunitat educativa sobre la importància de la igualtat de gènere, fent referència a la necessitat de corregir les discriminacions i valorar les diferències enriquidores de tots dos sexes.

Coneixerem  la història d’un nen que fa dansa i d’una nena que és una gran jugadora de futbol. Ambdós reben comentaris dels companys i companyes que manifesten que això no és propi del seu sexe. 

A partir d’aquí, anirem desenvolupant el NODE on es plantejaran preguntes als infants perquè ells mateixos reflexionin i prenguin consciència de les desigualtats que encara existeixen avui en dia. Preguntes com:

  • Hi ha joguines de nens i joguines de nenes?

  • Tots els homes i dones poden fer les mateixes feines? I les tasques de casa?, Tothom pot jugar al que li agradi?

juguets.jpg

El producte final del NODE és proposar als infants del MOPI que donin un important missatge a tota la comunitat educativa i a les seves famílies, expressant que els nens i les nenes som iguals: tots i totes tenim gustos, aficions, interessos diferents i ens hem de respectar els uns als altres. Cadascú pot ser el que vulgui ser!

 

Complementarem aquesta proposta educativa amb bibliografia de referència que mostri als infants diferents realitats. Tindrem a l’aula diversos contes i llibres de literatura infantil no sexista que ens ajudaran a reforçar el nostre missatge d’igualtat de gènere.

llibres MOPI.jpg

AGUILAR, L. (2020) Orelles de papallona. Kaladraka.

CARLSON, N. (2018) Me gusto como soy. Espasa Calpe

BRENMAN, I. (2011) Les princeses també es tiren pets. Animallibres.

ANDREAE, G. (2014). Las jirafas no pueden bailar. Bruño.

FITTI, P. (2019) El niño que no quería ser azul, la niña que no quería ser rosa. Planeta.

CANETTI, Y. (2000) Completamente diferente. Everest.

BALLESTEROS, C. (2018). Cuando sea mayor seré… Combel.

cute-kid-playing-with-cooking-game.jpg
bottom of page